Par biedrību “Inko centrs”

Biedrība “Inko centrs” izveidota ar mērķi izglītot
gan pacientus, gan viņu tuviniekus par aprūpi, kas
saistīta ar urīna nesaturešanu jeb inkontinenci.

Biedriba sev izvirzijusi virsuzdevumu – sniegt visu
iespejamo palidzibu savas kompetences ietvaros,
lai uzlabotu inkontinences pacientu dzivi un
atvieglotu viņu aprupetaju ikdienu.

Urina nesaturešana ir delikata problema, un cilveki
par to runa nelabprat. Aplams ir ari uzskats, ka šada veida
liksta saistita tikai ar novecošanas procesiem. Urina
nesaturešanas problema var skart gan jaunus, gan gados
vecakus cilvekus, turklat statistikas dati apliecina, ka videji
katra ceturtā sieviete kaut reizi mūža bijusi spiesta risināt
urīna nesaturēšanas problēmu. Anatomisku īpatnību dēļ
vīriešus tā skar nedaudz retāk, bet kopuma Latvija ir
aptuveni 150 000 cilvēku, kuri cieš no urīna
nesaturēšanas dažādas pakāpes.

Urīna nesaturēšana negatīvi ietekme cilvēka dzīves
kvalitāti – traucē gan darbam, gan izklaidei, nerisināta šī
problēma veicina pacienta izolāciju no sabiedrības, rada
cilvēkam kauna sajūtu un pat depresiju.

Vairumā gadījumu urīna nesaturēšanu var mazināt un
simptomus ievērojami atvieglot. Laicīgi diagnosticētu un
pienācīgi ārstētu, inkontinenci var ari novērst pavisam,
taču tas iespējams tikai gadījumos, kad cilvēks meklē
palīdzību.

Biedrības “Inko centrs”
uzdevums ir risināt ar
inkontinenci saistītos jautājumus, lai
atbalstītu pacientus un informētu viņus
par urīna nesaturēšanas problēmām, to
iespējamiem risinājumiem, un aizsargātu
šo pacientu tiesības un intereses.
Plašāku informāciju par visiem ar urīna
nesaturēšanu saistītiem jautājumiem
lasiet “Inko centrs” izveidotajā mājas
lapa www.esisauss.lv

Buklets PDF formātā