Par biedrību “Inko centrs”

Biedrība “Inko centrs” izveidota ar mērķi izglītot
gan pacientus, gan viņu tuviniekus par aprūpi, kas
saistīta ar urīna nesaturēšanu jeb inkontinenci.

Biedrība sev izvirzījusi virsuzdevumu – sniegt visu
iespējamo palīdzību savas kompetences ietvaros,
lai uzlabotu inkontinences pacientu dzīvi un
atvieglotu viņu aprupētāju ikdienu.

Urīna nesaturēšana ir delikāta problēma, un cilvēki
par to runā nelabprāt. Aplams ir arī uzskats, ka šāda veida
liksta saistīta tikai ar novecošanās procesiem. Urīna
nesaturēšanas problēma var skart gan jaunus, gan gados
vecākus cilvēkus, turklāt statistikas dati apliecina, ka vidēji
katra ceturtā sieviete kaut reizi mūžā bijusi spiesta risināt
urīna nesaturēšanas problēmu. Anatomisku īpatnību dēļ
vīriešus tā skar nedaudz retāk, bet kopumā Latvijā ir
aptuveni 150 000 cilvēku, kuri cieš no urīna
nesaturēšanas dažādās pakāpēs.

Urīna nesaturēšana negatīvi ietekmē cilvēka dzīves
kvalitāti – traucē gan darbam, gan izklaidei, nerisināta šī
problēma veicina pacienta izolāciju no sabiedrības, rada
cilvēkam kauna sajūtu un pat depresiju.

Vairumā gadījumu urīna nesaturēšanu var mazināt un
simptomus ievērojami atvieglot. Laicīgi diagnosticētu un
pienācīgi ārstētu inkontinenci var arī novērst pavisam,
taču tas iespējams tikai gadījumos, kad cilvēks meklē
palīdzību.

Biedrības “Inko centrs”
uzdevums ir risināt ar
inkontinenci saistītos jautājumus, lai
atbalstītu pacientus un informētu viņus
par urīna nesaturēšanas problēmām, to
iespējamiem risinājumiem, un aizsargātu
šo pacientu tiesības un intereses.
Plašāku informāciju par visiem ar urīna
nesaturēšanu saistītiem jautājumiem
lasiet “Inko centrs” izveidotajā mājas
lapa www.esisauss.lv

Buklets PDF formātā